H.Hart-beeld kerk Nieuwenhagerheide vernield

Landgraaf, 5 augustus 2015.

H Hart Beeld kerk Nieuwenhagerheide


Heilig Hartbeeld Landgraaf onherstelbaar vernield

Geplaatst op woensdag 5 augustus 2015
 Foto: Luc Lodder (MGL)
Het Heilig Hartbeeld bij de kerk in Nieuwenhagerheide is door onbekenden onherstelbaar beschadigd. Vandalen duwden het beeld van de sokkel, waardoor het compleet aan stukken viel. De Heilig Hart van Jezusparochie is geschokt.
Niet door de wind
De vernieling kwam afgelopen weekend aan het licht. Zaterdagavond laat stond het beeld er nog. In het perkje rond de sokkel stonden voetafdrukken, wat er volgens kerkbestuurslid Math Gootzen op duidt dat het beeld niet door de wind van zijn plek is geraakt.
Politie
Het kerkbestuur heeft de zaak gemeld bij de politie en bespreekt of er een nieuw beeld komt op de nu lege sokkel. “Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt”, zegt assistent- pastoor Jack Geudens. Ook voor hem is de vernieling een schok. “Er zijn wel vaker vernielingen op het kerkhof, daar worden ook geregeld spullen gestolen.”
Jongeren
Volgens kerkbestuurslid Math Gootzen hangen er geregeld groepjes jongeren rond bij de kerk en zijn er vaker vernielingen. “Een tijdlang hadden we ook last van vernielingen in de kapel, die de hele dag open is. Dat was zo erg dat we een een periode een camera hebben opgehangen. De laatste tijd valt het mee.”

hh2

hh4

hh3

hh5

hh6

hh7

hh8

Foto’s: pastoor Geudens 


Voorheen

Vergroot het H. Hart van Jezus beeld op het kerkplein (klik hier)

Vergroot het H. Hart van Jezus beeld van dichtbij (klik hier)

Na restauratie (foto 2013)

89508420 (1)

Foto: Gerold Vluggen2013

Voor restauratie (foto 2010)

hart 32393463

Foto: Walter Skrutser (20 februari 2010) 


Betekenis van het H. Hart van Jezus-beeld

De hele maand juni is toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Zoals de maand mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo wordt juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus (jongstleden vrijdag 12 juni 2015).

Het hart is al van oudsher het symbool van het lichaam en de ziel van de mens. “Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet Samuël te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning. En de profeet Ezechiël moet aan de Israëlieten verkondigen dat God hun stenen hart zal vervangen door een nieuw hart. In het Nieuwe Testament wordt van Maria gezegd dat ze de woorden van de engel bewaarde ‘in haar hart’. Jezus zelf drukt zijn volgelingen op het hart zich niet te verliezen in wereldse dingen, maar een schat in de hemel moeten zien te verzamelen: “Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn.” En dat hart moet branden van geloof. “Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?”, vragen de Emmaüsgangers zich luidop af als ze zich realiseren dat ze met de verrezen Heer de tafel hebben gedeeld.

Naarmate het hart in de loop der tijden meer en meer het symbool van de liefde werd, groeide ook de verering voor het heilig Hart van Jezus. De devotie voor het heilig Hart van Jezus groeide in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw naar een hoogtepunt. Uit die periode dateren ook de bekende prenten en beelden van Jezus met een brandend hart op zijn borst.

Jezus verschijnt in Paray-le-Monial (Frankrijk) in de zeventiende eeuw aan een Franse kloosterzuster Margaretha Maria Alaqoque (heilig verklaard in 1920) om er de verering van Zijn heilig hart te laten instellen.

De band tussen Hart en Kruis wordt dikwijls uitgedrukt door een bloedend hart, gekroond met een doornenkroon. De H.Paus Johannes Paulus II drukte het zo uit: “Het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht. Dit Hart van Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, die tot nu toe verhard was door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde. Het Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon altijd kan bereiken: liefde, waarheid, gerechtigheid, genade en barmhartigheid.”

Wie zich toewijdt aan het H. Hart van Jezus, vooral de gezinnen, mogen rekenen op een bijzondere genade. Deze genade wordt samengevat in “de twaalf beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn Heilig Hart“:

1.Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaren zullen in Mijn Hart de bron en de eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de plaatsen zegenen, waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgestald.
10. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
11. De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in Mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
12. De almachtige liefde van Mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in Mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.   – vgl. bron –


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: